BORGERLIG BEGRAVNING
En personlig begravningsceremoni
Dikter

Hur man väljer dikter
Dikter kan väljas för att spegla den avlidnes liv, intressen eller livsåskådning.
Ofta är det naturligt att utgå från en favoritförfattare.
Istället för dikter kan man använda sångtexter eller hälsningar och brev från de som känt den avlidne.
Det fina med dikter är att man kan välja dem utefter de sånger/musik man valt för ceremonin och många gånger kan man skapa ett tema som finns både i dikterna och musiken.
På så sätt bildas en röd tråd för ceremonin.

Om man inte önskar ett minnestal kan dikter istället fånga det personliga i ceremonin.
Dikterna kan länka samman musikinslagen och skapa en vacker stund,
utan alltför många personliga inslag i övrigt.
Det är ett sätt att tänka, när man som närstående inte vill berätta så mycket privat om den person som gått bort. Man kan lyfta fram intressen eller engagemang istället; till exempel skog, hav och natur, eller teman som handlar om människan och livets skiftningar och utmaningar.

MinnesceremoniKontaktuppgifter
Kontakta mig för kostnadsfri rådgivning inför val av ceremoni och val av begravningsbyrå.

Telefon: 0706 88 49 57
Du når mig via e-post:
info@interlude.se

Jag finns även på Facebook där du har möjlighet att dela med dig av dina tankar eller erfarenheter.
Facebook.com
/borgerligbegravning

Välkommen!

Pernilla Dagerhem

Så här låter jag
Musiken i en begravningsceremoni är för många ett bestående minne.
Den uppfattas ofta som ett viktigt inslag i ceremonin.
Musik tilltalar oss, lockar fram de känslor och den stämning som vi vill ska finnas med i ceremonin.
Den erbjuder också en fristad att vila sig i under en känslofylld och utsatt stund.
I min tjänst ingår solosång om man önskar det.
Exempel

Fler lyssningsexempel


webdesign by: mandos